Ekonomický riaditeľ

(ponúkaná nástupná mzda je minimálna, jej finálna výška závisí od skúseností a schopností kandidáta + k fixnej mzde prislúcha variabilná zložka až do výšky 100% v závislosti od plnenia osobných a firemných cieľov)

Zodpovednosť za bezproblémový chod finančného oddelenia, riadenie finančných aktivít, zlepšovanie procesov a efektívny chod spoločnosti.

Náplň práce:

 • zodpovednosť za bezproblémový chod ekonomického a mzdového oddelenia,   
 • komplexné vedenie a kontrolovanie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou,
 • vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov,
 • zabezpečenie mesačných uzávierok, ročná účtovná závierka, dokladová a fyzická inventúra,
 • zabezpečenie spracovania miezd, zúčtovania služobných ciest, cestovných náhrad,
 • spracovávanie daňových priznaní a príprava podkladov,
 • komunikácia s komerčnými finančnými inštitúciami, audítormi, daňovým úradom a pod.,
 • prehľad o manažérskom účtovníctve, schopnosť reportovať,
 • tvorba ročného plánu nákladov a výnosov, cash flow,
 • kontroling nákladov a výnosov na jednotlivých nákladových strediskách na mesačnej báze,
 • plánovanie, koordinácia, riadenie a kontrolovanie cash flow a finančných aktivít spoločnosti,
 • spracovanie reportov a ich prezentovanie vedeniu spoločnosti,
 • participácia na tvorbe a implementácii business stratégie spoločnosti,
 • dodržiavanie termínov, odovzdávanie práce a výkazov včas a bez chýb,
 • neustále zlepšovanie procesov a inovácie,
 • návrhy a implementácia opatrení na zvýšenie efektívnosti chodu spoločnosti,
 • monitoring a kontrola kľúčových ukazovateľov chodu spoločnosti,
 • plnenie ďalších nariadení a úloh podľa pokynov vedenia spoločnosti.

Požadujeme:

• minimálne 5 ročná skúsenosť v práci na podobnej pozícii,
• komplexné spracovanie podvojného účtovníctva (vo výrobnej spoločnosti – výhodou),
• spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických osôb, DPH dane z motorových vozidiel,
• kontroling, forcasting nákladov,
• účtovné postupy,
• zákon o dani z príjmov (orientácia v daňovej problematike dane z príjmov právnických osôb, dane z príjmov zo závislej činnosti),
• zákon o dani z pridanej hodnoty,
• Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint) na pokročilej úrovni,
• Modulárne ERP systémy (INFOR, SAP) sú výhodou.

Ponúkame:

 • pružný pracovný čas,
 • motivačné odmeňovanie na základe výsledkov,
 • príspevok do DDS.

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Ing. Vladislav
  Sochanič, PhD.