Hlavný účtovník do výrobnej spoločnosti na východe Slovenska

Od 1 500 EUR/mesiac výška mzdy závisí od skúseností kandidáta

Náplň práce:

Vedenie tímu účtovníkov

Účtovníctvo
– Vystavovanie a účtovanie interných dokladov
– Kontrola saldokonta dodávateľov a odberateľov, zúčtovanie priradení vzájomných pohľadávok a záväzkov a postúpení
– Evidencia DHM v podsystéme – činnosti spojené so zaradzovaním, preradzovaním a likvidáciou DHM
– Mesačné spracovanie odpisov
– Práce spojené so spracovaním a vyhotovením mesačných účtovných závierok
– Práce spojené so spracovaním a vyhotovením ročnej účtovnej závierky
– Zabezpečovanie daňového výkazníctva (zostavovanie riadnych, mimoriadnych alebo opravných daňových priznaní pre DPH, daň z príjmov, spotrebné dane)
– Práce spojené s inventarizáciou majetku a záväzkov
– Vyhotovovanie podkladov potrebných pre konsolidovanú účtovnú závierku
– Vypracovanie interných metodických predpisov a usmernení pre oblasť účtovnej a daňovej evidencie
– Stanovenie a úpravy účtovnej osnovy, voľba vhodných účtovných metód a postupov na zabezpečenie výstupov zodpovedajúcich platnej legislatíve, ale i potrebám manažmentu na účely riadenia a kontrolnej činnosti
– Spolupráca s audítorskou spoločnosťou pri vykonávaní priebežného a ročného auditu
– Zabezpečenie styku a spolupráce s orgánmi štátnej správy a s ďalšími inštitúciami, hlavne pri realizácii účtovných a daňových kontrol , pri odovzdávaní daňových priznaní

Kontrolná činnosť:
– Kontrola úplnosti a preukaznosti dokladov
– Kontrola včasnosti a úplnosti spracovania účtovníctva

Výkazníctvo:
– Vypracovanie štatistických výkazov a hlásení

Požadujeme:

 • stredoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonóm
 • prax minimálne 3 roky na podobnej pozícii
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť
 • Anglický jazyk – úroveň B1, mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – veľmi pokročilý
 • PowerPoint – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Práca na internete – pokročilý

Ponúkame:

– Stabilná a perspektívna práca
– Možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
– Motivačné mzdové ohodnotenie
– Doplnkové dôchodkové sporenie
– Finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách
– Služobný telefón
– Obedy 0,90 €
– Príspevok pri svadbe zamestnanca 500,- EUR
– Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi 500,- EUR

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Katarína
  Handžáková

  Späť hore