Inžinier kvality do výrobnej spoločnosti v Prešove

+ 200 € (brutto)- variabilná zložka za plnenie osobných cieľov + 133 € (brutto)- variabilná zložka za plnenie firemných cieľov

Náplň práce:

 • Zodpovedá za správne vypracovanie kontrolných plánov a ich zavedenie do výroby
 • V rámci svojho pracovného zaradenia zodpovedá za plnenie príslušných požiadaviek QMS podľa ISO 9001, prípadne EMS podľa ISO 14001, alebo systému bezpečnosti práce
 • Analyzuje nezhody a navrhuje nápravné opatrenia na zabezpečenie procesnej a výrobkovej kvality
 • V prípade interných nehôd zvoláva riešiteľský tím, má povinnosť zadržať nezhodné výrobky, pri zistení chyby môže zastaviť expedíciu
 • Vypracováva analýzu rizík
 • Vykonáva riadenie príslušných záznamov podľa zodpovedajúcich interných postupov
 • Vystavuje referenčné alebo hraničné vzorky na základe požiadaviek z výrobného procesu, zodpovedá za ich aktualizáciu
 • Spolupracuje na dokumentácii pre samokontrolu, na vypracovaní podpornej dokumentácie procesu a uvoľňovania procesu
 • Spolupracuje na riadení nezhodných produktov, podporuje oddelenie kvality pri interných a externých auditoch
 • Aktívne sa zúčastňuje na kontrole dodržiavania štandardov
 • Rieši zákaznícke reklamácie pomocou 8D reportov
 • Vypracovanie reportov a súvisiacej administratívy
 • Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov
 • Komunikácia s koncovými zákazníkmi pri zložitejších reklamáciách
 • Navrhovanie opatrení a zlepšení zameraných na zefektívnenie výrobného procesu
 • Zaisťovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaľovanie nedostatkov
 • Dohľad nad dodržiavaním technologických postupov
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov
 • Evidencia meradiel a kalibrov, sledovanie a zabezpečenie kalibrácie

Požadujeme:

 • Prax na obdobnej pozícii 2.roky
 • Aktívna znalosť anglického jazyka – min. úroveň B1
 • Znalosť ISO 9001
 • Interný audítor
 • Skúsenosti s používaním nástrojov kvality
 • Prax s čítaním výkresovej dokumentácie
 • Organizačné a komunikačné schopnosti
 • Samostatnosť a analytické myslenie

Ponúkame:

 • stravné lístky preplácané vo výške 75 % z ceny stravného
 • príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Katarína
  Handžáková