Inžinier kvality

(nástupná mzda je minimálna, jej výška nie je ohraničená a závisí od skúseností a schopností kandidáta (+ 200€ (brutto) ako variabilná zložka za plnenie osobných cieľov a 133€ (brutto) ako variabilná zložka za plnenie firemných cieľov)

Náplň práce:

 • zodpovedá za správne vypracovanie kontrolných plánov a ich zavedenie do výroby,
 • v rámci svojho pracovného zaradenia zodpovedá za plnenie príslušných požiadaviek QMS podľa ISO 9001, prípadne EMS podľa ISO 14001, alebo systému bezpečnosti práce,
 • analyzuje nezhody a navrhuje nápravné opatrenia na zabezpečenie procesnej a výrobkovej kvality,
 • v prípade interných nehôd zvoláva riešiteľský tím, má povinnosť zadržať nezhodné výrobky, pri zistení chyby môže zastaviť expedíciu,
 • vypracováva analýzu rizík,
 • vykonáva riadenie príslušných záznamov podľa zodpovedajúcich interných postupov,
 • vystavuje referenčné alebo hraničné vzorky na základe požiadaviek z výrobného procesu, zodpovedá za ich aktualizáciu,
 • spolupracuje na dokumentácii pre samokontrolu, na vypracovaní podpornej dokumentácie procesu a uvoľňovania procesu,
 • spolupracuje na riadení nezhodných produktov, podporuje oddelenie kvality pri interných a externých auditoch,
 • aktívne sa zúčastňuje na kontrole dodržiavania štandardov,
 • rieši zákaznícke reklamácie pomocou 8D reportov,
 • vypracovanie reportov a súvisiacej administratívy,
 • vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov,
 • komunikácia s koncovými zákazníkmi pri zložitejších reklamáciách,
 • navrhovanie opatrení a zlepšení zameraných na zefektívnenie výrobného procesu,
 • zaisťovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaľovanie nedostatkov,
 • dohľad nad dodržiavaním technologických postupov,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov,
 • evidencia meradiel a kalibrov, sledovanie a zabezpečenie kalibrácie.

Požadujeme:

 • prax na obdobnej pozícii 2.roky,
 • aktívna znalosť anglického jazyka – min. úroveň B1,
 • znalosť ISO 9001,
 • interný audítor,
 • skúsenosti s používaním nástrojov kvality,
 • prax s čítaním výkresovej dokumentácie,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť a analytické myslenie.

Ponúkame:

 • stravné lístky preplácané vo výške 75 % z ceny stravného,
 • príspevok do DDS,
 • pružný pracovný čas.

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Ing. Vladislav
  Sochanič, PhD.