Obchodný zástupca-export

1200 € + pohyblivá zložka 1 % z obratu

Náplň práce:

 • Prezentácia, ponuka a predvádzanie tovaru a služby spoločnosti.
 • Získavanie nových zákazníkov a vyhľadávanie potencionálnych obchodných partnerov.
 • Vykonávanie obchodnej činnosti na pridelených trhoch.
 • Prieskum vyhodnocovanie trhu za účelom vytvárania potenciálnych trhov EU
 • Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
 • Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udržiavanie obchodných štandardov na zverenom
 • trhu
 • Prieskum konkurencie, sledovanie cien, trendov a produktového portfólia na zverených trhoch
 • Dojednávanie obchodných podmienok pre uzatváranie obchodných a servisných zmlúv s klientami na pridelených trhoch
 • Vyhľadávanie a získavanie nových sprostredkovateľov na zverenom trhu, vedenie vytvorenej siete sprostredkovateľov
 • Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov(anglický a nemecký jazyk)
 • Prezentácia a optimalizácia portfólia produktov a služieb, spolupráca pri tvorbe cenových kalkulácií klientom
 • Riadenie platobnej morálky zverených zákazníkov
 • Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja

Požadujeme:

 • Prax na obchodníckej pozícii, minimálne 2 roky
 • Kooperácia (spolupráca)
 • Uspokojovanie zákazníckych potrieb
 • Samostatnosť
 • Riešenie problémov
 • Plánovanie a organizovanie práce
 • Aktívny prístup
 • Zvládanie záťaže
 • Efektívna komunikácia

Ponúkame:

 • príspevok do III. dôchodkového piliera
 • pružný pracovný čas
 • narodeninový darček

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Katarína
  Handžáková