Stavbyvedúci – výstavby železničných zabezpečovacích zariadení

(v závislosti na pracovných skúsenostiach) + 15-30% mesačné prémie

Náplň práce:

– Celá SR
– Dochádzka na dennej báze na pracovisko v Bratislave alebo priamo na stavbu, v prípade potreby práca na týždenné turnusy, možnosť práce z domu 2 dni v mesiaci

– Oboznamuje sa s kompletnou projektovou dokumentáciou diela, stavebným povolením a prislúchajúcimi vyjadreniami dotknutých orgánov;
– Tvorí časový a finančný harmonogram výstavby, vrátane stanovenia dôležitých míľnikov výstavby;
– Podieľa sa na výbere jednotlivých dodávateľov stavby;
– Zúčastňuje sa na jednaniach s potencionálnymi subdodávateľmi;
– Pripomienkuje zmluvy o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných časti;
– Zodpovedá za dodržiavanie rozpočtových, časových a kvalitatívnych limitov projektu;
– Zodpovedá za úplne a správne odovzdanie realizačných podkladov jednotlivým dodávateľom stavebných prac;
– Zvoláva a vedie pracovné stretnutia z ktorých vypracováva zápis a distribuuje účastníkom;
– Zodpovedá za vedenie a sledovanie zmenových konaní;
– Zodpovedá za vedenie stavebných denníkov;
– Pripravuje podklady pre fakturáciu a predkladá na schválenie objednávateľovi;
– Odsúhlasuje súpis vykonaných prác a následnú fakturáciu subdodávateľom;
– Zabezpečovanie kontroly harmonogramu a jeho míľnikov a kvality prác v súlade s dohodnutými zmluvami a objednávkami;
– V prípade neplnenia povinnosti dodávateľa v zmysle dohodnutých zmlúv a objednávok prijíma a navrhuje opatrenia k eliminácii neplnených povinnosti;
– Upozorňuje priameho nadriadeného na kritické momenty na stavbe,
– Spolupracuje pri preberaní/odovzdávaní stavebných diel, príprava odovzdávanej dokumentácie pri preberacom konaní/kolaudácii;
– Dohliada na zabezpečenie kolaudácie;
– Zodpovedá za dodržiavanie poriadku a zabezpečenia BOZP na pridelenej stavbe;
– Zodpovedá za kontrolu stavby a kvality vykonávaných prác;
– Koordinuje a kontroluje pracovníkov na stavbe; A ďalšie práce podľa potrieb spoločnosti.

Požadujeme:

 • – Osvedčenie stavbyvedúceho vydané SKSI – odbornosť 24 Inžinierske stavby alebo 33 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • – Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, logické myslenie, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce;
 • – Prax v prostredí železničnej infraštruktúry výhodou;
 • – Znalosť čítania technickej/výkresovej dokumentácie.

Ponúkame:

 • Stabilná práca v spoločnosti s 30 ročnou históriou,
 • Vianočný príspevok (13. plat),
 • Ďalšie finančné príspevky (pri narodení dieťaťa, pri pracovných výročiach),
 • Platené krátkodobé voľno na preliečenie,
 • Ročná odmena za dochádzku,
 • Iné finančné a nefinančné benefity (služobné vozidlo, mobilný telefón),
 • Možnosť profesionálneho rastu.

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené ubytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?

  Avatar photo

  Katarína
  Handžáková